معافیت صنف طلا و جواهر

معافیت صنف طلا و جواهر از ثبت دارایی در سامانه جامع تجارت

معافیت صنف طلا و جواهر از ثبت دارایی در سامانه جامع تجارت معافیت صنف طلا و جواهر از ثبت دارایی در سامانه جامع تجارت، توسط وزارت صنعت، ...

ادامه مطلب